Winestate ja vastuullisuus

Yrityksemme arvoihin perustuvat eettiset reunaehdot ohjaavat toimintamme suuntaa:

Winestaten vastuullisuustyö perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Pyrimme kehittämään vastuullista hankintaa läpi tuotantoketjun ja ohjaamaan liiketoimintaamme kestävästi, ympäristö- ja sosiaalisia haittavaikutuksia minimoiden. Tavoitteenamme on toimia etunenässä ympäristötietoisuuden ja hyvinvointia edesauttavien, uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi. 

Kaikki tavarantoimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan amfori Business Social Compliance Initiativen (BSCI) toimintaperiaatteita. Amfori BSCI on globaali aloite, joka tukee yrityksiä niiden pyrkimyksissä parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa esimerkiksi koulutusten, auditointien, tiedonjakamisen ja vaikuttamisen muodossa.

Yrityksemme on 2018 sertifioitu Ekokompassi-sertifikaatilla. Sertifikaatti on tunnustus jatkuvasta sitoutumisesta ja parantamisesta ympäristöasioissa, ja se pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Ekokompassin takana on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen hanke.

 

Winestate Oy:n Ympäristöohjelma

Vastuullisuus on yksi Winestaten perusarvoista. Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen ja asiakkaiden/yhteistyökumppanien toiveiden mukaisesti.

Ohjaamme hankintojamme ympäristömyönteiseen suuntaan. Optimoimme hankintojamme siten, että tilaamme vain tarpeellisia määriä ja tämän myötä vältämme tarpeettoman jätteen syntymistä toiminnassamme. Tavoitteenamme on vähentää jätteen määrää ja lajitella tehokkaammin.

Hankimme käyttöömme ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita, sekä huomioimme ympäristöasiat myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa.

Viestimme ympäristöasioista asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme suuntaan sekä perehdytämme henkilökuntaamme ympäristöasioihin ja sitoutamme heidät noudattamaan yrityksemme ympäristöpolitiikkaa.

Liiketoimintamme suurin ympäristövaikutus syntyy kuitenkin viinikuljetusten aiheuttamasta hiilijalanjäljestä. Teemme yhdessä logistiikkakumppanimme Skanlogin kanssa työtä kartoittaaksemme logistiikkaan liittyviä vaihtoehtoja minimoidaksemme kuljetusten hiilijalanjälkeä. Lisäksi tuomme asiasta ymmärrystä asiakkaille, auttaen heitä tekemään ympäristön kannalta tietoisia valintoja.